RSS Feed

Hygiensk og effektiv transport av fersk fisk

14.11.19

Sjømatprodusent Lofotprodukt AS har valgt å benytte vår energieffektive og dynamiske MOVIGEAR® i sitt produksjonsanlegg med tanke på energi-og driftssikkerhet.

Lofotprodukt
Lofotprodukt

.