RSS Feed

BESØK OSS PÅ AQUA NOR 2017

15.05.17

Stand F- 546

AQUA NOR 15 - 18 AUGUST 2017

AQUA NOR 2017

SEW- EURODRIVE er en global leverandør av drivutrustninger, industrigir,

girmotorer og kraftelektronikk med produksjons- og montasje fabrikker i mer enn 48 land verden over.

SEW-EURODRIVE har allerede et godt fotfeste innen fiskerinæringen og ser at dette er en industri i kontinuerlig utvikling mot industrialiserte og automatiserte løsninger.

Dette gjør at vår produktportefølje blir mer og mer interessant for denne bransjen.

Vi ønsker å delta på AQUA NOR for å vise noe av det vi kan tilby av aseptiske energieffektive og dynamiske løsninger .

Stand F-546