Salg & leveringsbetingelser


Følgende vilkår gjelder for leveranser fra SEW-EURODRIVE AS.

Betalingsbetingelser:

• Netto pr. 20 dager fra fakturadato.

• Etter forfall beregnes 1% forsinkelsesrente per måned.

Leveringsvilkår:

• FCA Moss, Incoterms 2020.

Prisvilkår:

• Pristilbud er nettopriser eks. merverdiavgift, frakt og emballasje.

Kreditt:

• Betalingsbetingelse forutsetter oppfyllelse av SEW’s krav til kredittverdighet.

Garantitid:

• 12 måneder etter leveranse fra fabrikk.

Leveringsbetingelser:

• Alminnelig leveringsbetingelser for salg NL 17.

• Alminnelig leveringsbetingelser for service NR15.


Eksport restriksjoner / sanksjoner:

Levering av SEW’s produkter og tjenester kan være omfattet av sanksjoner, som er fastsatt i norsk, europeisk eller amerikansk lovgivning, f.eks. i forhold til produkt, tiltenkt bruk og/eller slutt destinasjonen til produkt/tjeneste.

SEW/NO kan derfor, i noen tilfeller, se seg nødt til å avvise ordre med bakgrunn i slike sanksjoner. Kunden er, etter anmodning fra SEW, forpliktet til å gi nødvendig informasjon om bruk og/eller slutt destinasjon til produktet.


Alminnelige leveringsbetingelser (Norway):


Returordning for elektriskavfall:

Returordning

Elektriske og elektroniske produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder, som betyr at produktet ikke skal kastes i restavfallet. EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, men enten leveres tilbake til en forhandler eller et kommunalt mottak. Alternativt benyttes kommunens innsamlings ordning.


Ordningen som SEW-EURODRIVE AS er en del av gjennom sitt medlemskap i RENAS sørger for at det er gratis for forbrukere å levere fra seg EE-avfall.