Salg & leveringsbetingelser


Følgende vilkår gjelder for leveranser fra SEW-EURODRIVE AS.

Betalingsbetingelser:

• Netto pr. 20 dager fra fakturadato.

• Etter forfall beregnes 1% forsinkelsesrente per måned.

Leveringsvilkår:

• FCA Moss, Incoterms 2010.

Prisvilkår:

• Pristilbud er nettopriser eks. merverdiavgift, frakt og emballasje.

Kreditt:

• Betalingsbetingelse forutsetter oppfyllelse av SEW’s krav til kredittverdighet.

Garantitid:

• 12 måneder etter leveranse fra fabrikk.

Leveringsbetingelser:

• Alminnelig leveringsbetingelser NL 17.


Eksport restriksjoner / sanksjoner

Levering av SEW’s produkter og tjenester kan være omfattet av sanksjoner, som er fastsatt i norsk, europeisk eller amerikansk lovgivning, f.eks. i forhold til produkt, tiltenkt bruk og/eller slutt destinasjonen til produkt/tjeneste.

SEW/NO kan derfor, i noen tilfeller, se seg nødt til å avvise ordre med bakgrunn i slike sanksjoner. Kunden er, etter anmodning fra SEW, forpliktet til å gi nødvendig informasjon om bruk og/eller slutt destinasjon til produktet.


Alminnelige leveringsbetingelser (Norway):