Applikasjonskonfigurator for CCU

Application Configurator gir deg et høyt antall standardiserte, parametriserbare programvaremoduler. Konfigureringen av enkle enkeltakseapplikasjonsmoduler samt komplekse flerakseapplikasjonsmoduler kunne ikke ha vært enklere, og foretas helt uten programmering.

Parametrisere i stedet for å programmere: Med CCU (Configurable Control Unit)

Er du driftsansvarlig for maskiner og leter etter egnede styreløsninger som åpner for enkel parametrisering og automatisering i applikasjonen? Står rask idriftsettelse uten omstendelig programmering helt i forgrunnen?

Med standardiserte applikasjonsmoduler som kan kjøre direkte og som du kun trenger å parametrisere, gir vårt styreprogram Application Configurator for CCU (Configurable Control Unit) all nødvendig komfort. Funksjonene til disse modulene er tilpasset de forskjellige bruksområdene. Dermed kan du helt enkelt og på meget kort tid konfigurere drivoppgavene, uten programmeringskunnskaper. En integrert diagnose støtter deg ytterligere slik at du kan sette maskinen i drift med kortest mulig stillstand. Uavhengig av drivelektronikken kjører applikasjonsmodulen som du har konfigurert, på tilhørende controllermaskinvare.

 • Enkeltakse-applikasjonsmoduler: Konfigurerbare programvaremoduler for styring av enkeltakser i forskjellige driftsmodi som turtallsregulering, posisjonering og vinkelsynkronkjøring
 • Flerakse-applikasjonsmoduler: Konfigurerbare programvaremoduler for styring av komplekse bevegelsesforløp, for eksempel for betjeningsenheter for reoler, viklingsanvendelser og kinematikkanvendelser

La oss hjelpe deg

Dine fordeler

 • Parametrisere i stedet for å programmere

  via grafiske konfiguratorer som du kan bruke for å parametrisere ferdige, umiddelbart driftsklare applikasjons- og teknologimoduler
 • Enkel idriftsettelse

  takket være våre standardiserte applikasjonsmoduler som gjør deg i stand til å starte opp raskt uten omstendelig programmering
 • Optimaliser applikasjonen

  ved hjelp av mange forskjellige diagnoseverktøyer som vi stiller til rådighet for deg

Egenskaper

Konfigurer applikasjoner raskt og enkelt med vår Application Configurator for CCU

 • Grafisk konfigurering av modulene via PC-en
 • Konfigurering av standardiserte enkeltakse- eller flerakse-applikasjonsmoduler som er driftsklare umiddelbart
 • Styring av moduler via et standardisert prosessdatagrensesnitt
 • Forhåndsidriftsettelse også uten overordnet PLS (programmerbar styring) via en spesiell styremodus
 • Raskere reaksjoner ved koordinering av flere akser
 • Integrert diagnose for rask og ukomplisiert idriftsettelse

Applikasjonsmoduler

Standardiserte applikasjonsmoduler som kan settes i drift umiddelbart for vanlige posisjonerings- og bevegelsesforløp

Enkeltakse-applikasjonsmoduler

 • Turtallsregulering
 • Universalmodul: Turtall, posisjonering, modulo, restavstand
 • Universalmodul Technology, i tillegg med vinkelsynkronkjøring
 • Hurtig-/saktegang-posisjonering

Flerakse-applikasjonsmoduler

 • HandlingKinematics: Omsetting av kinematikk og handling-anvendelser i praksis
 • effiSRS: Energioptimalisert koordinering av kjøre- og løfteakse i en betjeningsenhet for reoler
 • Viklingsenhet: Enkel vikling og avvikling av materialer
 • SyncCrane: Enkel styring av kranbroer og løfteanordninger

Universalmodul

Ideell for turtallsregulerte og posisjonerende anvendelser

Egenskaper

 • For turtallsregulerte og posisjonerende anvendelser
 • Funksjoner: Synkronisering og touchprobe-evaluering

Fordeler

 • Konfigurerbar posisjoneringstype lineær eller modulo
 • Absolutt eller relativ posisjonsinnstilling
 • Turtallssynkronisering med konfigurerbar referanseverdikilde
 • Fire prosessdataprofiler (4, 6, 7, 10 PD)

Universalmodul Technology

Suppler universalmodulens funksjonsomfang med ytterligere vinkelsynkrone anvendelser

Egenskaper

 • Supplering av universalmodulens funksjonsomfang
 • Ytterligere vinkelsynkrone anvendelser i driftsmodus "Gearing"

Fordeler

 • Synkrone bevegelser fra opptil åtte drivenheter i en master-slave-modul
 • Strekningsbasert eller tidsbasert synkronisering
 • Innstillbar offset under synkronkjøring

Applikasjonsmodul hurtig- og saktegangsposisjonering

Kostnadsgunstige løsninger for eksempel på transportområdet

Egenskaper

 • Åpner for realisering av kostnadsgunstige løsninger for eksempel på transportområdet

Fordeler

 • Enkel utjevning av støystørrelser som for eksempel slipp og enkel innstilling av posisjon ved å sette en sensor
 • Drivfunksjoner: Stepp og posisjonering
 • Egnet for rullebaner, løfte- og dreiebord

Applikasjonsmodul HandlingKinematics

Enkel konfigurering av "Pick-and-Place"

Egenskaper

 • Applikasjonsmodulen HandlingKinematics bidrar til rask og enkel idriftsettelse av kinematikk- og handling-anvendelser i form av intuitiv programvare og grafisk konfigurering. Med denne modulen kan syklustiden reduseres betraktelig ved at mønsteret defineres, samt takket være en banestyring med integrert Look-Ahead med samme profil.

Fordeler

 • Feltbussgrensesnitt med opptil 20 banepunkter og definerbare vedlikeholdspunkter ved hvert banesegment
 • Touch-Probe målefunksjon og restavstand
 • 3D-simulering for idriftsettelse og diagnose

Applikasjonsmodul effiSRS energispare-betjeningsenhet for reoler

Bærekraftig støtte av energieffektiv drift av høyreollagre

Egenskaper

 • Støtter energieffektiv drift av høyreollagre

Fordeler

 • Energioptimalisert koordinering av løfte- og kjøreakse
 • Støtter en eller to løftedrivenheter
 • Gjenkjenning av slakt tau, bufferkjøring, regenerering som opsjon

Applikasjonsmodul viklingsenhet

Vikling og avvikling av materialer med konstante trekkrefter eller konstant banehastighet

Egenskaper

 • For anvendelser som krever vikling og avvikling av materialer med konstante trekkrefter eller konstant banehastighet
 • Forskjellige viklingsteknologier for allsidige materialer og mekaniske forhold

Fordeler

 • Trekkraftbestemmende viklingsenhet via dreiemomentstyring, trekkraftregulering, danserposisjonsregulering
 • Hastighetsbestemmende viklingsenhet med hastighetsregulering som opsjon

Lignende produkter

Sist besøkt