Visualiseringsløsninger for controllere

Med Windows operativsystemet som opsjon danner MOVI-PLC® power en ideell plattform for controllerbaserte visualiseringsløsninger, innsamling av bedriftsdata, evaluering av måledata og standard Windows-oppgaver.

High End Motion Control og visualisering med MOVI-PLC® power

MOVI-PLC® power med Windows operativsystem
Controllerbasert visualisering med IPC-styringen MOVI-PLC® power
Controllerbasert visualisering med IPC-styringen MOVI-PLC® power

Som driftsansvarlig for meget komplekse anlegg står du foran utfordringen med krevende teknologifunksjoner med flere frihetsgrader. Hvis du kan utføre denne oppgaven effektivt med redusert antall grensesnitt via en sentral styring, gir dette en betydelig økt effektivitet og produktivitet.

Med Motion-Control-styringen MOVI-PLC® power, som kan programmeres etter standard IEC-61131-3, har vi nettopp den riktige løsningen i porteføljen. Med den kan slike sentralt beregnede High End Motion-Control-anvendelser omsettes optimalt i praksis. Den er spesielt godt egnet for omstendelige bevegelsesfunksjoner som kamskiver og 3D-robotfunksjoner med opptil åtte frihetsgrader.

Sanntidsoperativsystem med høy regneytelse 1 ms-takt

Den implementerte mikroprosessoren Mikroprozessor Intel Core2Duo sørger for ekstra høy regneytelse og ekstremt raske reaksjoner. En systembuss SBUSPLUS (Onboard-EtherCAT), som videresender regneytelsen taktsynkront til drivenhetene, inngår også i utstyrspakken. På denne måten kan du bearbeide den komplette drivlinjen med opptil 32 Motion-Control-akser på kun ett millisekund.

Et CFast-minnekort for firmware, applikasjon og anvendelsesdata er også integrert. De åpner for enkel utskiftning av utstyr og meget rask datatilgang.

La oss hjelpe deg

 • Våre eksperter kjenner til nettopp din bransje og kravene som stilles
 • Med vårt verdensomspennende nettverk er vi her for deg til enhver tid
 • Vi har den kunnskapen og verktøyet som skal til for å gi deg optimal veiledning

Dine fordeler

 • Mer enn bare Motion

  grunnet ytelsessterk sanntidsstyring og Windows operativsystem som opsjon
 • Visualisering direkte på controlleren

  fordi du slik reduserer grensesnittene og sparer verdifull engineering-tid
 • Sentral lagring av data

  grunnet engineering direkte på controlleren

Kompaktstyring UHX71B

Egenskaper

Visualisering direkte på MOVI-PLC® power

 • Tilgjengelig i utstyrsutførelsene T0 – T25
 • Redusert antall grensesnitt, som gjør at samtlige funksjoner forløper over en styring
  • Krevende teknologifunksjoner som for eksempel kamskiver eller elektronisk gir
  • 3D-robotsystemer med opptil åtte frihetsgrader
 • Omsetting av meget komplekse maskiner i praksis, enkelt og med høy ytelse
 • Opptil 32 sentralt beregnede Motion-Control-akser på ett millisekund
 • Tilstrekkelig maskinkapasitet også ved ytterst krevende anvendelsesprogrammer
 • Rask, synkron SBUSPLUS for koordinering av drivenhetene
 • CFast-minnekort for firmware, applikasjon og anvendelsesdata som gir enkel utskiftning av utstyr og ekstremt rask datatilgang

Tekniske data

 • Mikroprosessor Intel Core2Duo 2.2 GHz
 • 1x Gigabit-Ethernet (10/100 BaseT) for engineering eller TCP/IP og UDP via IEC 61131-3
 • 1x Ethernet-grensesnitt for SBUSPLUS
 • 16 MB programminne + 64 MB dataminne
 • 32 kB retainvariabler + 24 kB systemvariabler (retain)
 • frittløpende tasks og åtte sykliske tasks (1-10 000 ms)
 • PC-lesbart minnekort for firmware og applikasjonsprogram
 • CAN-grensesnitt som opsjon OSC71B

Windows operativsystem

Utvidelse med Windows 7 Embedded

Hvis du vil utvide systemet med Windows 7 Embedded, trenger du bare å plugge inn et ytterligere CFast-minnekort. Det gjør din MOVI-PLC® power til en høyytelses-Automation-controller som forener High End Motion-Control med Logic Control og visualisering i ett system.

Med Windows operativsystemet (opsjon) kan du til og med simulere og kjøre bevegelsesforløp i 3D-simulering. Forskjellige USB-grensesnitt åpner for tilkobling av periferiutstyr som tastatur, mus og skriver. Og via et DVI-grensesnitt kan en ekstern monitor kobles til. Med utstyrsgenerasjonen OPT71C til våre operatørpaneler har du et perfekt supplement til din Motion controller. I forbindelse med betjeningsprogrammet HMI-Builder.PRO med mange forskjellige HMI- (Human-Machine-Interface) grensesnittfunksjoner øker du driftssikkerheten og reduserer utviklingskostnadene.

Du vil gjerne installere andre programmer under Windows mens anlegget kjører, eller opplever utfordringer i form av Windows Bluescreen? Ingen grunn til bekymring, da ingen av delene påvirker maskinstyringen på noen måte. For takket være nyeste Hypervisor-teknologi påvirker ikke Windows 7 sanntids-operativsystemets sanntidsegenskaper.

 • Controllerbaserte visualiseringsløsninger med styringen MOVI-PLC® power
 • Bruk av standard Windows-funksjoner med et ytterligere Windows operativsystem på MOVI-PLC® power
 • Panelbaserte visualiseringsløsninger med den industriegnede monitoren OPT71C

Sentral lagring og administrering av data

 • Sentra datalagring
 • Engineering
 • Condition Monitoring
 • Innsamling av bedriftsdata

HMI-Builder.PRO Runtime

Controllerbasert visualisering

 • for realisering av visualiseringsløsninger på Windows operativsystemet til MOVI-PLC® power
 • Utgangsmedium: Industriegnet monitor OPT71B i 12" eller 15"
 • Tilkobling via DVI og USB (berøringsskjerm) mulig

Lignende produkter

Sist besøkt