Idriftsettelse og vedlikehold

Tilstandsovervåking

Tilstandsregistrering - individuelt og systematisk

Condition Monitoring

Condition Monitoring tar utgangspunkt i en systematisk registrering av tilstanden til den komplette drivteknikken og drivautomatiseringen.

Vi utformer og omsetter komplette konsepter for deg, fra første veiledning, utforming av optimal analysemetode og helt til installering og diagnose. I den forbindelse måles, fortolkes og visualiseres definerte parametere, før de sendes til vedlikeholdssystemet. En forutsetning for målrettet evaluering er tilsvarende kunnskap samt riktig sensorsystem - ikke noe problem med SEW-EURODRIVE ved din side. Vi sammenligner måleresultater med våre erfaringsverdier gjennom flere tiår og gjør deg dermed i stand til å agere i stedet for å reagere.

Følgende ytelser kan settes sammen individuelt:

 • Termografi av koblingsskap og drivkomponenter
 • Girendoskopi for diagnose
 • Optisk kontroll av drivteknikken
 • Analyse av laststatus
 • Analyse av utstyrsspesifikke miljøpåvirkninger
 • Måling av strømforbruk
  og mange flere

Dine fordeler

 • Reduserte lagerkostnader

  i form av redusert delelager samt målrettet materialanskaffelse.
 • Økt produktivitet

  fordi anleggets kapasitet utnyttes fullt ut.
 • Høy anleggstilgjengelighet

  grunnet slitasjerettet vedlikehold og reparasjoner, samt at driftsstans kan planlegges.
 • Høyere driftssikkerhet

  grunnet kontinuerlig analyse og kontroll av maskinene og anleggene som skal overvåkes.

Diagnoseenheter

Tid er penger, det gjelder spesielt for vedlikehold: Ta derfor i bruk en optimal forbindelse mellom produkt og tjenesteytelse: Diagnoseenheter for drivteknikk fra CDS® -tjenesteytelsesmodulen. Enkel overvåking og diagnose under drift.

Diagnoseenhet DUO, Diagnostic Unit Oil Aging

Girdiagnose gjennom termoanalyse

Egenskaper:

 • En perfekt sensor for å fastsette giroljens resterende levetid og pålitelig vise tidspunktet for oljeskift
 • En termosensor som er montert på giret måler oljetemperaturen og gir informasjonen videre til en evalueringsenhet som beregner resterende levetid for den innstilte oljetypen.
 • Diagnoseenheten tar hensyn til oksidasjonsegenskapene til de forskjellige oljetypene under temperaturbelastning.

Fordeler:

 • Reduserte oljekostnader
 • Optimal bruk av oljelevetiden
 • Idriftsettelse direkte på diagnoseenheten (uten PC)
 • Enkel registrering og avlesing av resterende oljebrukstid
 • Parametrisering av fem forskjellige oljetyper
 • Advarsel ved overskridelse av predefinerte grenseverdier, for eksempel maks. oljetemperatur
 • Kontinuerlig overvåking av oljealdring
 • Vedlikeholdsintervaller kan planlegges individuelt

NY: Diagnoseenhet opsjon /DUE *, Diagnostic Unit Eddy Current

Bremsediagnose i form av kontinuerlig overvåking av funksjon og slitasje

Egenskaper:

 • Ideell sensor for å overvåke slitasje på bremsen (BE../ BF.. / BT..) og også funksjonen
 • Målesystem for berøringsfri overvåking av arbeidsluftspalte
 • Med en sensor overvåkes bremsefunksjonen og bremsebeleggslitasjen samtidig på en pålitelig måte.

Fordeler:

 • Bremsebeleggslitasjen registreres tidsnok
 • Pålitelig overvåking av bremsefunksjonen
 • Berøringsfritt og dermed slitasjefritt målesystem
 • Evaluering direkte via en SEW-EURODRIVE-frekvensomformer med tilsvarende feilmeldingsprotokoll
 • Bruk i fuktige omgivelser opptil IP66
 • Slitasjeorienterte vedlikeholdsintervaller som kan planlegges individuelt

Diagnoseenhet opsjon /DUB, Diagnostic Unit Brake

Bremseovervåking

Egenskaper:

 • Ideell sensor for å overvåke bremseslitasje og også bremsefunksjon
 • Det spenningsuavhengige signalet evalueres av en SEW-EURODRIVE-frekvensomformer eller av en overordnet styring
 • Med to sensorer overvåkes bremsefunksjonen og bremsebeleggslitasjen samtidig på en pålitelig måte

Fordeler:

 • Bremsebeleggslitasjen registreres tidsnok
 • Pålitelig overvåking av bremsefunksjonen
 • Mikrobryterens tilstandssignal som både N/C (slitasjeovervåking) og som N/O (funksjonsovervåking)
 • Spenningsuavhengig utgangssignal som er lett å bearbeide
 • Evaluering direkte via en SEW-EURODRIVE-omformer med tilsvarende feilmeldingsprotokoll
 • Bruk i fuktige omgivelser opptil IP65
 • Selvrensende kontakter inne i sensoren
 • Vedlikeholdsintervaller kan planlegges individuelt
Kontakt
Servicekontakt

Vi er her for deg!

Har du et konkret problem eller et teknisk spørsmål og ønsker veiledning fra oss? Send oss en melding.

Ta kontakt nå
Mer informasjon
 SEW-EURODRIVE
Condition Monitoring Service

Laster video...

SEW-EURODRIVE

Video Condition-Monitoring-service

I en animert, kort film kan du oppleve hva Condition-Monitoring-service innebærer for deg

Sist besøkt