Motion-Control-plattform MultiMotion

Jo mer kompleks de automatiserte bevegelsesforløpene er, desto viktigere er en effektiv engineering med bekvem tilgang til et bredt spekter med Motion-Control-funksjoner.

Effektiv engineering med vår Motion-Control-plattform MultiMotion

Drivløsninger i maskiner kan være meget allsidige. Funksjonene strekker seg fra enkle turtallsspesifikasjoner, posisjonering og aksebevegelser som er synkronisert med kamskiver og helt til robotsystemer der flere akser må følge en nøye definert romkurve.

Tilsvarende allsidige er drivenhetene og tilhørende drivelektronikk som benyttes til nettopp slike formål. Motion-Control-plattformen MultiMotion hjelper brukeren til å håndtere mangfoldet og komme raskt i mål med effektiv engineering.

MultiMotion har fokus på følgende:

 • Mest mulig parametrisering - omstendelig programmering av også komplekse teknologifunksjoner bortfaller
 • Kun så mye programmering som nødvendig - fleksibilitet for tilpasninger ved behov og muligheter for utvidelser er gitt
 • Støtte via grafiske verktøyer - styrt parametrisering av standardfunksjonene, brukervennlig diagnose
 • Standardiserte grensesnitt - tilgang fra brukerprogrammet via enhetlig Interface

Ved utformingen av de individuelle løsningene kommer Motion-Control-plattformen MultiMotion deg best mulig i møte. Takket være en grafisk parametrisering har du direkte tilgang til forskjellige Motion-Control-funksjoner, uten å måtte bruke verdifull tid på programmeringer. Du kan likevel utforme bruksprogrammet akkurat slik du ønsker og få tilgang til drivfunksjonene via et enhetlig grensesnitt. Utover dette kan du utvide Motion-Control-plattformen MultiMotion med såkalte teknologimoduler og dra nytte av tilleggsfunksjonene.

La oss hjelpe deg

 • Våre eksperter kjenner til nettopp din bransje og kravene som stilles
 • Med vårt verdensomspennende nettverk er vi her for deg til enhver tid
 • Vi har den kunnskapen og verktøyet som skal til for å gi deg optimal veiledning

Dine fordeler

 • Universell plattform

  fordi vi støtter controllere i alle ytelsesklasser og det komplette spekteret med drivelektronikk
 • Utstrakte funksjoner

  fordi mange forskjellige Motion-Control-funksjoner er integrert
 • Brukervennlig parametrisering

  grunnet tilgjengelige grafiske verktøyer for konfigurering og diagnose
 • Effektiv engineering

  fordi mange funksjoner kan omsettes i praksis kun ved hjelp av parametriseringer

Motion-Control-plattform MultiMotion

Fri programmering av applikasjoner

Teknologimodul MultiMotion
Teknologimodul MultiMotion
 • For MOVI-PLC® advanced og MOVI-PLC® power fra teknologinivå T2
 • Støtter opptil 64 akser
 • Enkeltaksefunksjoner: Posisjonering, referansekjøring, turtallsinnstilling og tracking
 • Touch-Probe-funksjon
 • Bearbeiding av strekningsgivere
 • Teknologifunksjoner: Synkronkjøring, kamskive og interpolasjon med forskjellige inn- og utkoblingsmekanismer
 • Kambrytermekanisme for opptil åtte kamspor

Motion-Control-plattform MultiMotion Light

Øk fleksibiliteten

 • Für MOVI-PLC® standard, MOVI-PLC® advanced og MOVI-PLC® power fra teknologinivå T0
 • Støtter opptil 64 akser
 • Enkeltaksefunksjoner: Posisjonering, referansekjøring, turtallsinnstilling og tracking
 • Touch-Probe-funksjon
 • Bearbeiding av strekningsgivere

Teknologimodul HandlingKinematics

Enkel å konfigurere og tilpasse

Egenskaper

Fordeler

 • Du kan helt enkelt parametrisere det komplette bevegelsesforløpet for handling-anvendelser.
 • Suppler og modifiser feltbussgrensesnittet helt i tråd med behovene dine: Styr teknologimodulen direkte eller via signaler i ditt MOVI-PLC® program.
 • Koble alle sensorer og aktuatorer som er relevant for Motion, til vår MOVI-PLC®.

Teknologimodul Kinematics

Enkel programmering av spesielle baner

Egenskaper

 • Hvis nødvendig funksjonsomfang strekker seg ut over teknologimodulen HandlingKinematics, kan du benytte teknologimodulen Kinematics med maksimalt funksjonsomfang.

Fordeler

 • Tilgang til samtlige bevegelsesparametere for alle bevegelsesavsnitt gir optimal fleksibilitet
 • Håndtering og behandling av objekter i bevegelse
 • Synkronisering av flere roboter innbyrdes, på et transportbånd, på CAM-profiler m.m.

Teknologimodul effiSRS energispare-betjeningsenhet for reoler

Bærekraftig støtte av energieffektiv drift av høyreollagre

Egenskaper

 • Støtter energieffektiv drift av høyreollagre

Fordeler

 • Energioptimalisert koordinering av løfte- og kjøreakse
 • Støtte av en eller to løftedrivenheter
 • Gjenkjenning av slakt tau, bufferkjøring, regenerering som opsjon

Teknologimodul viklingsenhet

Vikling og avvikling av materialer med konstante trekkrefter eller konstant banehastighet

Egenskaper

 • For anvendelser som krever vikling og avvikling av materialer med konstante trekkrefter eller konstant banehastighet
 • Forskjellige viklingsteknologier for allsidige materialer og mekaniske forhold

Fordeler

 • Trekkraftbestemmende viklingsenhet via dreiemomentstyring, trekkraftregulering, danserposisjonsregulering
 • Hastighetsbestemmende viklingsenhet med hastighetsregulering som opsjon

Lignende produkter

Sist besøkt