Lineærmotorer. Lineære bevegelser

Våre SL2 linære servomotorer eller CMS...elektriske sylindere leverer den nødvendige linære bevegelsen i høy dynamiske automatiseringssystemer. SL2 serien eliminerer dessuten mekaniske transmisjonskompononenter og slitedeler. Takket våre permanentmagnetrotorer gir våre elektriske sylindere en effektforhøyelse som er 5 ganger raskere enn konvensjonelle pneumatiske sylindere. På grunn av dens patenterte badsmøring er den vedlikholdsfri.

Hva er lineære motorer?

En lineær motor er en drivutrustning som skiller seg fra en dreiemotor: I motsetning til en dreiemaskin generer lineær motorer ingen roterende bevegelser for objektets drift. Derimot, beveges objektet i en rett linje eller langs et buet spor. En lineær motor er brukt når dynamikken som den roterende servomotoren oppnår er utilstrekkelig og en direkte translasjonsbevegelse (lineær bevegelse) må implementeres i stedet. Dette er tilfelle, hvor for eksempel applikasjoner trenger å bli driftet direkte (lineære motorer) eller involvere nøyaktige justeringsprosesser (lineære sylindere).

Hvordan virker en lineærmotor?

Det funskjonelle prinsippet for lineærmotorer stammer fra prinsippet for roterende motorer. I motsetning til roterende drifter, er den aktive delen som leveres med strøm flyttet inn i en lineærmotor, mens den elektrisk passive delen forblir i hvilemodus. I tilfelle av "elektrisk passivitet" betyr dette at magnetfeltet vanligvis produseres av permanente magneter som kan ordnes i hvilken som helst rekkeføge. De reaktive kreftene må absorberes av maskinens base eller system.

Mens roterende motorer krever transmisjonselementer som belter, kjeder eller annet liknende for å foreta en translasjonsbevegelse fra en indirekte roterende bevegelse, aktiverer lineære drifter en bevegelse og matningskrefter for direkte å bli implementert. Lineærmotorer er derfor referert til som direkte drifter.

Lineærmotorer kan oppnå veldig høy akselerasjon ( opptil 6 g) og kjørehastighet opptil 13 m/s (48 km/h). De er spesiellt egnet for bruk innenfor maskinverktøy, posisjonerings-og og håndteringssytemer, og maskinsentre.

Lineær servomotorer fra SEW‑EURODRIVE

Lineær servomotorer

SEW‑EURODRIVE leverer høykvalitets drivløsninger som praktisk talt er slitasje-og vedlikholdsfrie SL2 synkron lineærservomotorer. Direkte drifter med konveksjonskjøling eller tvungen luftkjøling er spesiellt godt egnet til å håndtere oppgaver og applikasjoner innenfor plukke og plassere og synkrone prosesser. førsteklasses lineærmotorer egnet for dine applikasjoner.

Hva er lineær sylindere?

Lineære eller elektriske sylindere er variable elektriske aggregater som kan flytte en aksel ut og inn i en rett linje. Elektriske sylindere er også et høyytelses alternativ til pneumatik eller hydrauliske sylindere.

I elektriske sylindere, fungerer elektriskemotorer som drifter. Det er ofte en servomotor. I noen tilfeller er motoren koblet til en girenhet; vanligvis, derimot, produserer motoren bevegelsen direkte gjennom en gjenget spindel. Spindelen kan beveges inn og ut gjennom mot -og medurs rotasjon. Bevegelse er begrenset av selve applikasjonen og noen ganger av en grensebryter. Elektriske sylindere kan brukes til skyve -og/eller kompressive krefter.

Sammenliknet med hydrauliske -eller pneumatiske sylindere, er elektriske sylindere enkle å installere, fordi energien må kun tilføres i form av strøm – ingen behov for dyre trykkgeneratorer. Elektriske sylindere er som oftes mer kompakte enn de 2 andre utførelsene og er derfor enklere å intgrere. Dessuten får du vanligvis kostnadsfordeler ved bruk av elektriske sylindere fordi hele høytrykksseksjonen er dispensert med (energi, forberedelse, slanger, ecc). Mens hydrauliske og pneumatiske sylindere fortsatt krever trykk for å holde en posisjon i en tomgangstilstand, har elektriske sylindere som regel selvlåsende takket være spindelens gjengestigning. Det tillater dem å forbli i en spesifikk posisjon. Kompaktiteten oppnåes på følgende måter:

  • Grunnet en kort spindel i aksens -serie utførelse
  • Høy grad av motor (og girenhet) integrering
  • eller på grunn av en paralell akse utførelsein der motoren er installert over spindelen for å bli driftet (og tilkoblet av giret om nødvendig.)

Elektriske sylindere fra SEW‑EURODRIVE

SEW‑EURODRIVE leverer med fett -og olje-smøremiddel elektriske sylindere fra CMS. serien. Den patenterte badsmøringen gir smøremiddelet store fordeler. Det er derfor ikke nødvendig å å smøre de gjengede spindelene på nytt.

Til kontaktskjema

We'll be glad to assist you.

Ta kontakt dersom du ønsker mer detaljert informasjon eller support

Kontakt

Sist besøkt