RSS Feed

Frekvensomformere

Som en av de ledende produsentene av drivteknologi, leverer vi også frekvensomformere til våre mekaniske komponenter. Vi utvikler og produserer drifter og frekvensomformere for styring av maskiner og systemer. Dette gjør vi for sentrale installasjoner i styreskap eller for veggmontering slik vi også gjør for desentralisert innstallasjon.

Hva er en frekvensomformer?

Frekvensomformere er elektroniske enheter som lar deg styre hastigheten av en vekselstrømsmotor. Bakgrunn: Dersom elektriske motorer eller vekselstrømsmotorer er driftet direkte fra et spenningsforsyningsystem, kan de bare benytte fast hastighet basert på antall poler og forsyningsfrekvensen av strømforsyningssystemet på stedet. Hvis en applikasjon eller produksjonsprosess krever en justerbar vekselstrøm (dvs. en kontrollerbar hastighet), benyttes frekvensomformere. Disse frekvensomformerene genererer en vekselstrøm som er variabel i amplitude (utgangsspenningsnivål) og frekvens fra en konstant vekselstrøm.

Hvordan virker en frekvensomformer?

En frekvensomformer er derfor koblet foran en motor for å generere en vekselstrøm som kan justeres for å møte kundens behov. Strømforsyningssystemet genererer ikke lenger frekvensen og spenningsnivået som motoren drifter. I stedet, tar frekvensomformeren over denne oppgaven og styrer utgangsfrekvensen og utgangsspenningen.

Hva er den største fordelen med en frekvensomformer? Du kan bruke den til å endre hastigheten på en motor fra nesten null til ønsket nominell hastighet og få tilgang til et betydelig større hastighetsområde. Motorens moment forblir uendret. Anleggsoperatører kan derfor tilpasse deres drivteknologi etter forholdene de trenger når som helst. En frekvensomformer gir deg også muligheten til bytte rotasjonsretningen. En enkel styringskommando er nok til å endre fasesekvensen. Vekselstrømsmotoren svinger i motsatt retning.

Hvilke typer frekvensomformere er tilgjengelige?

Det finnes 2 typer frekvensomformere: strømstyrt og spenningsstyrt. Deres funskjoner er som følger:

  • Strømstyrt frekvensomformer opprettholder forholdet mellom strøm og frekvens (I/f) på et konstant nivå til enhver tid og er egnet for bruk i applikasjoner opptil megawatt -område.
  • I det lavere megawatt -eller kilowattområdet, representerer spenningsstyrte frekvensomformere i motsetning til den nyeste toppmoderne teknologien. De opprettholder forholdet mellom spenning og frekvens på et konstant nivå til enhver tid. Hvis en motor som er bygd for en spenning på 230V og en frekvens på 50 Hz driftes med 25 Hz, blir spenningen også halvert til 115 V

Enkelt sagt er følgende tilfeller egnet for spenningstyrte frekvensomformere: En likeretter konverterer vekselstrømmen som tilføres fra forsyningssystemet til likspenningen. En DC kobling tar da opp til å utjevne og stabilisere denne likespenningen. Deretter genererer den operative DC vekselretteren på motorsiden en vekselstrøm med den utgangsfrekvensen som kreves av applikasjonen. Det resulterende spenning- til-frekvensforholdet gir deretter den nødvendige motorhastigheten DC-AC omformeren på motor siden genererer en AC spenning med utgangsfrekvensen som er nødvendig for applikasjonen. Forholdet mellom spenning og frekvens leverer den nødvendige motorhastigheten. En integrert styring som knytter alle komponenter i sammen gir eller kalkulerer nødvendig hastighet.

Hvor benyttes frekvensomformere?

Frekvensomformere benyttes i en rekke applikasjoner og industrisektorer. Eksempelvis i forbindelse med pumper, vifter, prosessmaskiner, transportører, kraner og montasjelinjer. Frekvensomformere er en viktig del i en industriell produksjon. Med en tilpasset og en rekke antall hastigheter vil man kunne oppnå optimale produksjonsprosesser – samtidig gir frekvensomformeren en energieffektiv drift..

Frekvensomformere for enhver type fabrikk og maskin

  • Våre frekvensomformere er tilgjengelige i forskjellige utførelser med en rekke tilleggsfunksjoner som dekker mange behov og krav. En annen viktig faktor er om frekvensomformeren skal monteres på en vegg, i en sentral og beskyttet posisjon i et et styreskap eller desentralisert på applikasjonen Avhengig av applikasjonens kompleksitet velger man mellom basis omformere, eller applikasjons omformere, med mye funksjonalitet eller multi-akse servoomformer.

SEW‑EURODRIVE var det første selskapet til å utvikle desentralisert teknologi og lansere egnede omformere og mekatroniske drifter på markedet. Dette reduserer installasjonskostnader betraktelig og gir et stort antall varianter for å konstruere fabrikker og produksjonslinjer uten sentrale styreskap. Vår produktportefølje inneholder også enheter for regenerativ forsyning som kan kombineres med en eller flere frekvensomformere. Videre tilbyr vi standard motorstartere i kombinasjon med girmotorer. .

Frekvensomformere for styreskap

Fra basisomformere til standardomformere, applikasjonsomformere til servoomformere kan vi tilby deg et bredt spekter av styringselektronikk – for sentral eller desentralisert installasjon.

Frekvensomformere for veggmontering

SEW-bilde

Et prisgunstig alternativ for å installere frekvensomformere er veggmontering. Dette alternativet bør vurderes om man ikke har et styreskap tilgjengelig eller ønsker å unngå et styreskap for å spare kostnader. Våre frekvensomformere er ideelle for denne type installasjon og leveres med en kapslingsgrad fra IP 54 til IP 66.(for støvete og fuktige omgivelser).

Motostartere for desentralisert installasjon

Motostartere for desentralisert installasjon

Om du ikke trenger hastighetsregulering eller annen frekvensomformer funksjonalitet kan du benytte en motorstarter. Om du kun ønsker å starte og stoppe en motor eller endre dreieretning så har SEW‑EURODRIVE det riktige produktet for deg:

Frekvensomformere for desentralisert installasjon

Frekvensomformere for desentralisert installasjon
Frequency inverters for decentralized installation

Vårt produktportefølje innheholder et bredt spekter av frekvensomformere for montering i nærheten av motoren.Fra basis omformere med konfigurerbare ramper for "heavy-duty" i enkle applikasjoner til mer avanserte styrings funksjoner i komplekse systemer. Dersom du ønsker en desentralisert løsning med multi-akse bevegelser og produksjonslinjer med sammenkoblede maskinmoduler er mulit-akse det beste valget. Desentraliserte omformere i vår produktportefølje består av:

To contact form

We'll be glad to assist you.

Do you have a specific request and need assistance? Just send us a message with your questions.

Contact us now

Sist besøkt