Servogir

Våre servogir står får dynamikk og presisjon. De har en solid, robust og kompakt design. Vi tilbyr planet-og vinkeltannhjuls servogir med lite glapp, som dekker et dreiemomentområde på 25 til 3000Nm. Kan også brukes i komplekse bevegelsestyrte applikasjoner.

Hva er et servogir?

Hva er et servogir?
Servo gear units

Som alle gir, fungerer servogir som omformer for dreiemoment og hastighet og er derfor den sentrale komponenten i enhver servogirmotor. Servogirets spesielle egenskaper: Takket været dens høye torsjonsstivhet samtidig som den opprettholder veldig lav til konstant rotasjonsavstand, gir den ekstremt høy akselarasjon og høye dreiemomenter. Servo gir er derfor uunnværlig for anleggsoperatører der applikasjoner som krever høy presisjonsnøyaktighet, korte sykluser, eksakte hastigheter, høye prosessesseringshastigheter og maksimal dynamikk.

Hvordan fungerer et servogir?

Et servogir reduserer motorens hastighet. Den overfører strømmen av kraft på forskjellige måter avhengig av hvordan gir og stegene er tilrettelagt.. Utvekslingsforholdet er derfor en av de viktigste karakteristiske verdiene til et servogir: Den spesifiserer forholdet mellom inngangshastigheten (på motorsiden) og utgangshastigheten (på maskinens side). Lavt glapp og optimalisert giring sikrer at servogiret kan motta høyere tverrkraft enn standard gir og overføre høye akselerasjonsmomenter ved høye hastigheter.

Hvilke type servogir er tilgjengelige?

Servogir som blir benyttet i indutriell automasjon er: koaksiale gir /planetgir og vinkeltannhjulsgir.

  • Servoplanetgir sender alltid strømmen av kraft koaksialt. I senteret er det et solgir som svinger i rotasjonsretningen og ved motorens hastighet. Tre eller flere planetgir som overfører den mottatte kraften til det ytre ringiret på utgangssiden, roterer rundt dette solgiret. På grunn av denne utformingen beveger inngangsakselen og utgangsakselen seg i samme retning.
  • I motsetning vil giringen i et vinkelservogir avlede strømmen av kraft i en rett vinkel. Inngangsakselen og utgangsakselen er derfor vinkelrett på hverandre og de roterer i motsatte retninger.

Servogir med lite glapp fra vårt modulsystem

De spesielle egenskapene til servogirmotorer er definitivt kraft, dynamikk, og presisjon. Vårt modulsystem tilbyr et mangfold av gir og motor konstellasjoner i vårt servogir utvalg: F.eks., kan du kombinere vår PS.F.. or PS.C.. planetservogir med CMP.. synkron servomotorer, en DRL..- synkron servomotorer eller med DR.. AC motorer. Eller velg vår utførelse BS.F vinkelservogir.

Vi gir deg muligheten til å finne din ideelle girmotor som gir deg eksakt de driftsegenskapene du trenger til din applikasjon og dine behov.

  • Planetservogir med lavt glapp fra vår PS.F.. og PS.C.. serie kombinerer høy presisjon med høy effekttetthet og har et ekstrem kompakt design. Produktet sparer mye plass.
  • Hovedegenskapene forvinkelservogir i BS.F serien er deres holdbarhet og fleksibiltet. En annen fordel: Rotasjonsavstanden deres forblir konstant gjennom hele girets levetid.
Til kontaktskjema

Vi er her for deg!

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning.

Kontakt oss

Sist besøkt