Energirådgivning

Rådgivning innen energioptimalisering

Energisparepotensialer innen drivteknikk: Med kunde- og bransjespesifikk rådgivning innen energisparing finner du riktige strategier til riktig tidspunkt - i eksisterende eller nye anlegg.

Faktorer som energibesparelser, bærekraft og foreskrevne klimamål blir stadig viktigere på mange områder. I systemer som ikke er optimalisert kan energikostnadene utgjøre opptil 90 % av de totale levetidskostnadene.

Hvor effektiv en løsning er med hensyn til energibruk, er ikke bare avhengig av komponentene som benyttes. Tilhørende analyse og rådgivning har også avgjørende rolle. Våre eksperter innen energibesparelse kan derfor la dine driftstekniske anlegg samt applikasjonen gjennomgå en individuell og helhetlig kontroll. I fellesskap med deg sikrer vi at alle energibesparende faktorer gjenkjennes og omsettes i praksis. Av denne grunn er rådgivning innen energieffektivitet den sentrale tjenesten i vårt effiDRIVE® energisparekonsept. Den har sitt utgangspunkt i et gjennomtenkt analysekonsept med praksisrettede verktøyer.

Rådgivning innen energieffektivitet er et avgjørende bidrag for konkurransedyktigheten til nettopp din bedrift. Den hjelper deg til å redusere CO2-utslipp og setter samtidig sine spor innenfor rammen av miljøvern og et gjennomtenkt aspekt for bærekraft.


Fire individuelle løsninger for hvordan optimalisere ditt energi forbruk:

Oversikt tjenester: Rådgivning innen energioptimalisering

1. Grunnleggende veiledning

Med effiDRIVE® tilbyr vi deg en omfattende rådgivning innen energibesparelse og med alt som har med effektivisering av energibruk å gjøre. Gjennom kontakt med din effiDRIVE®-konsulent kan du få veiledning og tilpassede verktøyer som støtte til ditt fokus område.

Din fordel: Du får en rask og detaljert oversikt over temaområdene effektiv energibruk, forskriftsmessige rammebetingelser og tekniske opsjoner.

 • Grunnleggende kunnskaper rundt moderne energistyring og de enkelte komponentene i energisparemodulen effiDRIVE®
 • Kvalifisert grunnleggende veiledning med hensyn til alle relevante forskriftsmessige og standard rammebetingelser for nettopp din bransje
 • Konsekvent gjenkjenning av mulige sparepotensialer og opsjoner med utgangspunkt i praksisrettede eksempelkalkuleringer og referanseprosjekter

2. Innsamling av data

I form av en systematisk innsamling av alle relevante data kan vi målsikkert fastslå dagens energiforbruksverdier i ditt anlegget. Denne er-analysen, ved bruk av moderne verktøyer og metoder, danner selve grunnlaget for alle videre tiltak.

Din fordel: Ved hjelp av egnede verktøyer og analyseteknikker får du et optimalt innsyn i anleggenes forbruksparametere.

 • Dataregistrering i samarbeid med vår effiDRIVE®-veileder med fabrikkbesøk og ytelsesmåling i henhold til AWTec direkte på stedet
 • Innsamling av data fra din side, hvis ønsket, ved bruk av standardiserte og bruksspesifikke forespørselskjemaer.
 • Identifisering av alle energisparepotensialer samtidig som prioriteringer for praktisk omsetting fastsettes

3. Analyse mht. effektiv energibruk

Med utgangspunkt i innsamlede applikasjonsdata og er-verdier utformer vår effiDRIVE®-veileder en detaljert analyse for effektiv energibruk. I den sammenheng fastholdes samtlige sparepotensialer for de eksisterende drivkomponentene helt nøyaktig, driftsalternativer anskueliggjøres og påregnede kostnader kalkuleres tydelig og lett forståelig. Som støttende hjelpemiddel stiller vi i den forbindelse blant annet en funksjon til rådighet i vårt prosjekteringsverktøy SEW-Workbench: TÜV SÜD sertifisert energiforbruksanalyse.

Din fordel: Med analysen for effektiv energibruk fra SEW-EURODRIVE får du et tydelig, lett forståelig komplett bilde av anleggene dine. Som et resultat kan opsjoner for energibesparende driftsmodernisering avledes. Vi kan tilby følgende:

 • Utforming av detaljert energirapport for hvert enkelt anlegg
 • Sammensetting av muligheter for energibesparende komponenter og systemer
 • Dokumentering av rådgivningsresultatene via energirapporten

4. Kontroll av sluttresultater

Ved hjelp av effiDRIVE®-kontrollen av sluttresultatene kan samtlige data og iverksatte tiltak verifiseres optimalt. Systemets kjerne ligger i en detaljert sammenligning av samtlige verdier før endringene og etter gjennomgang med energieffektive tiltak.

Din fordel: Ved kontrollen for sluttresultater vil vår effiDRIVE®-veileder støtte deg gjennom hele omstillingsfasen og utarbeider i løpet av kort tid det avsluttende dokumentet med fastsatte verdier etter omstillingen.

Med dette tilbyr vi deg profesjonell veiledning med våre nyskapende drivenhetsløsninger opp til virkningsgradklasse IE4 - alle ytelser fra en og samme leverandør. Dermed sparer du tid når anlegget skal utformes på nytt og reduserer arbeidet for individuelle ettermonteringer i eksisterende anlegg.

 • Verifisering av utførte energisparetiltak i form av sammenlignende målinger
 • Råd og veiledning gjennom hele omstillingsprosessen
 • Utforming av en endelig prosjektprotokoll med utgangspunkt i måleresultatene
 • Bruk av erfaringsverdiene for ytterligere energispareprosjekter i din bedrift

Dine fordeler

 • Helhetlig veiledning

  fordi våre energispare eksperter på området har mange års erfaring og alltid betrakter det komplette systemet med samtlige kompon
 • Midler til nye formål

  i form av en målrettet veiledning som hjelper deg til å redusere energikostnader og som skaper rom for andre viktige investeringer.
 • Sikkerhet dokumenter med sertifikat

  takket være energirapporten som er sertifisert av TÜV Süd, med detaljert analyse og dokumentasjon av energiforbruket.

Energisparekalkulator - se hva du kan spare...

Med vår energisparekalkulatoren kan du selv regne ut hvor mye energi du kan spare ved å ta i bruk våre energieffektive motorer. Med energisparekalkulatoren kan du enkelt sette opp regnestykker som sammenligner energibruken mellom standardmotorer (IE1 = Standard Efficiency) og energisparemotorer (IE2 = High Efficiency, IE3 = Premium Efficiency). Kalkulering av energibruken mellom de forskjellige motortypene refererer til kundespesifikasjoner som driftsvarighet, motorutnyttelse og strømpris. Med dette som utgangspunkt fastsetter du til slutt hvor raskt investeringene i drivteknikk med effektiv energibruk vil lønne seg.

Energiforbruksanalyse i prosjekteringsverktøy SEW-EURODRIVE Workbench

Som ytterligere hjelpemiddel har våre eksperter hos SEW-EURODRIVE og våre kunder tilgang til en spesiell funksjon i prosjekteringsverktøyet SEW-EURODRIVE Workbench : Energiforbruksanalysen. "Energirapporten" som da genereres, leverer totalt energiforbruk for din anvendelse og den prosjekterte drivlinjen. Dermed får du et grunnlag som utgangspunkt for å velge den drivteknikken som har mest mulig effektiv energibruk.

Til kontaktskjemaet

Vi er her for deg!

Har du en konkret forespørsel og ønsker veiledning fra oss? Send oss en melding med spørsmålene dine.

Etabler kontakt nå
Mer informasjon
effiDRIVE® energy saving solutions
Saving energy with SEW-EURODRIVE

Laster video...

effiDRIVE® energy saving solutions

effiDRIVE® konsept for effektiv energibruk

Se hvordan vårt effiDRIVE®-konsept kan redusere ditt energiforbruk

Nedlastinger

Sist besøkt