Prosjektering og komponentvalg

Safety-tjenester fra safetyDRIVE-sortimentet

Vi tilbyr sikkerhetskomponenter og -karakteristikker i form av datablader og et SISTEMA-bibliotek. Vårt tilbud suppleres med modulært oppbygde Safety-service pakker som er sertifisert av TÜV Rheinland.

Komplett tilbud med sertifiserte Safety-tjenester

Vi har satt sammen de 16 fasene av sikkerhetslevetidssyklusen til standard IEC 61508 på en hensiktsmessig måte for deg, og tilbyr tilsvarende tjenestepakker.

Oversikt over våre tjenestepakker:

Safety-tjenestepakke 1: Direktiv- og standardrecherche med risikoevaluering

Safety-tjenestepakke 2: Utvikling av sikkerhetskonsept

Safety-tjenestepakke 3: Validering av sikkerhetsfunksjoner

Safety-tjenestepakke 4: Idriftsettelse

Safety-tjenestepakke 5: CE-support

Dine fordeler

 • Økonomisk effektiv planlegging

  for med våre Safety-tjenester får du kompetent veiledning, sertifiserte tjenestepakker og sikkerhetsløsninger
 • Pålitelig handling

  fordi vårt Functional Safety Management overholdelse av foreskrevne trinn gir deg rettslig sikkerhet og kvalitet
 • Effektivitet

  som du kan benytte deg av, for med våre modulære Safety-tjenester, som kan tilpasses individuelt, får du sikker drivautomatisering
 • Reduser arbeidet

  ved hjelp av våre medarbeidere med mange års erfaring

undersøkelser

Safety-tjenestespakke 1

Direktiv- og standardundersøkelser med risikoevaluering

Safety-tjenesteytelsespakke 1

Undersøkelse av direktivene og standardene som gjelder for ditt produkt, kombinert med moderering av risikoevalueringen

Denne Safety-tjenesteytelsespakken inneholder følgende:

- Undersøkelser av direktiver og standarder

- Risikoevalueringer for maskiner, anlegg, ufullstendige maskiner og komponenter med utgangspunkt i utført undersøkelse av direktiver og standarder i henhold til EN ISO 12100

- Datainnsamling for utarbeiding av risikoevaluering lokalt på anlegget

- Kontroll og tilpasning av risikoevalueringene som du har utarbeidet, innholdsmessig og teknisk på stedet

Safety-tjenestepakke 2

Utvikling av sikkerhetskonsept

Safety-tjenestepakke 2

Utarbeidelse av sikkerhetskonsepter i planleggingsfasen

Denne Safety-tjenesteytelsespakken inneholder følgende:

- Utarbeidelse av sikkerhetskonsepter i planleggingsfasen under hensyn til spesielle forhold som oppstår på stedet

- Praktisk omsetting av tiltak som fremgår av risikoevalueringen

- Implementering av det utarbeidede sikkerhetskonseptet sammen med idriftsettelse av systemet (jf. pakke 4)

Safety-tjenestepakke 3

Validering av sikkerhetsfunksjoner

Safety-tjenestepakke 3

Undersøkelse av sikkerhetskarakteristikker og beregning av Performance Level i henhold til EN ISO 13849-1+2 ved hjelp av SISTEMA

Denne Safety-tjenestepakken inneholder følgende:

- Detaljert utskrift av resultater fra SISTEMA

- Sammenfatning av resultater i prosjektspesifikk dokumentasjon

- Arkivering av valideringsrapportene hos SEW-EURODRIVE

Safety-tjenestepakke 4

Idriftsettelse

Safety-tjenestepakke 4

Idriftsettelse av systemet, inkludert sikkerhetsfunksjonene, på stedet

Denne Safety-tjenestepakken inneholder følgende:

- Beregning og tilbud på idriftsettelse

- Oppretting av foreskrevne sikkerhetsfunksjoner spesielt for anlegget ditt

- Idriftsettelse av systemet hos deg på stedet

Safety-tjenestepakke 5

CE-support

Veiledning rundt foreskrevne tiltak forut for prosjektplanleggingen

Denne Safety-tjenestepakken inneholder følgende:

- Generell veiledning med hensyn til CE-samsvarsprosedyre og Functional Safety hos deg på stedet

- Veiledning rundt nødvendige tiltak og praktisk omsetting av maskin- hhv. anleggsspesifikke krav

- Sikkerhetstekniske opplæringer

Sertifisering

Vi er sertifisert av TÜV Rheinland

Samtlige faser av sikkerhetslevetidssyklusen er satt sammen i samarbeid med TÜV. I tillegg til komponentene for funksjonell sikkerhet inngår prosjektering, validering av sikkerhetsfunksjoner og idriftsettelse rundt sikkerhetstekniske tjenester med utgangspunkt i maskindirektivet. Vi tilbyr også støttende veiledning fra våre kompetente medarbeidere med mange års erfaring fra risikoevalueringer og CE-samsvarsprosedyrer.

Sist besøkt